Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 83
Năm 2022 : 1.023
 • Nguyễn Văn San
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988321046
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Lịch sử

 • Dương Thị Sính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01663180834
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Lịch sử

 • Dương Thị Lệ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683992054
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn GDCD

 • Dương Văn Canh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963206896
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Mỹ thuật

 • Nguyễn Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01668064835
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Âm nhạc

 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982628426
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Tiếng anh

 • Hoàng Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699496468
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Lịch sử

 • Đào Duy Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948150558
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Hải Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669686588
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ Văn 

 • Chu Thị Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0977127618
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Quách Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962804692
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Tiếng anh

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới