Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 83
Năm 2022 : 1.023
 • Hoàng Văn Viền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985347857
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Hóa học

 • Nguyễn Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983589296
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Vật lý

 • Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975291429
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn CN

 • Nguyễn Thị Hải Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967226244
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Toán

 • Đỗ Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979988295
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Sinh học

 • Trịnh Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987994672
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Địa lý

 • Đặng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01665301201
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Thể dục

 • Đỗ Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971662622
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Tin học

 • Phạm Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682298369
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Toán

 • Nguyễn Văn Thực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977129838
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Toán

 • Nguyễn Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   01665166410
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Sinh học

 • Dương Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975046222
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Thể dục

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới