Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoàng Lương

Đồng Hoàng - Hoàng Lương
3.872.539
c2hoangluong@bacgiang.edu.vn